Central Data Catalog

Citations

1 Sajjad Desai, Niraj Rathi , Anand Kawade , Padmasani Venkatramanan , Ritabrata Kundu , Sanjay K Lalwani , AP Dubey , J Venkateswara Rao , D Narayanappa , Radha Ghildiyal , P Venugopal , Sonali Palkar , Renuka Munshi , Ashish Bavdekar , Sanjay Juvekar , Nupur Ganguly , Prabal Niyogi , Kheya Ghosh Uttam , Alpana Kondekar , Dipti Kumbhar , Smilu Mohanlal , Mukesh C Agarwal , Parvan Shetty , Kalpana Antony , Bhagwat Gunale , Abhijeet Dharmadhikari , Jagdish Deshpande , Uma Nalavade , Deepa Sharma , Anurag Bansal , Yuxiao Tang , Jorge Flores , and Prasad S Kulkarni. "Non-interference of Bovine-Human reassortant pentavalent rotavirus vaccine ROTASIIL® with the immunogenicity of infant vaccines in comparison with a licensed rotavirus vaccine." vaccine 36, no. 37 (2018): 5519-5523.
Powered by Vadu HDSS
       
Please send data related queries to data_manager@kemhrcvadu.org